توضیحات کامل :

دانلود پاورپوینت مسمومیت با گاز فاضلاب ۱۹ اسلاید

 

فهرست مطالب
نمونه های مسمومیت
معرفی گاز فاضلاب 
تبدیل مواد زائد جامد
غلظت های مختلف گاز فاضلاب
نقش گاز متان در مسمومیت
ویژگی های ظاهری
عوارض جانبی و خطرات 
سولفید هیدروژن
گاز هیدروژن سولفوره
گازکربنیک
کمبود اکسیژن