توضیحات کامل :

پاورپوینت بحران آب و آب مجازی

 

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 17

 

uپیش بینی می شود تا سال 2025 تقریبا 3.5 میلیارد نفر در دنیا در معرض بحران آب قرار خواهند داشت. uهمچنین تا سال 2050 بیش از 4.5 میلیارد نفر از مردم جهان در معرض صدمات و زیان های ناشی از کمبود و آلودگی منابع آب قرار خواهند گرفت این شرایط رقابت در زمینه ی منابع آب جهانی را افزایش داده و بهره برداری از منابع آب به چالشی اساسی مبدل خواهد شد لذا برنامه ریزی منابع آب جایگاه خود را در روابط سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی حاکم بر ملت ها و دولت ها ،خواهد بود.

 

فهرست مطالب

قرن 21، قرن آب

منابع آب جهانی

منابع آب ایران

عوامل تهدید کننده آب

مصرف شرب و بهداشت

مصرف صنعت و خدمات

مصرف کشاورزی

آب مجازی، مفهومی جدید در مدیریت منابع آب

آب آبی و آب سبز

حفظ آب ملی وجهانی

تجارت آب مجازی

تجارت آب مجازی در ایران

منابع