توضیحات کامل :

پاورپوینت روابط فضایی بیمارستان

 

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 60

 

معيارهاي ارزشيابي بيمارستان ها چند سالي است كه نسبت به گذشته تغيير كرده است متولي اين امر ابتدا بهداري هاي مناطق مختلف بودند ولي چند سالي است كه به طور كلي بيمارستان هاي شهر تهران تحت حمايت و نظارت سه دانشگاه پزشكي علوم پزشكي ايران، شهيد بهشتي و دانشگاه تهران قرار گرفته اند. بحث ارزشيابي بيمارستان ها و عملكرد آنها و نحوه بهره برداري بيمارستان ها مربوط به حوزه معاونت سلامت وزارت بهداشت است.

فهرست مطالب

مقدمه

تاريخچه خدمات بيمارستاني

نگاهي به سياست گذاري ها در احداث بيمارستان در ايران

روابط فضایی بیمارستان

دیاگرام موجود

دیاگرام فضای کلی

قسمت درمانگاه

قسمت زنان و زایمان

قسمت جراحی

قسمت خدمات

قسمت بستری داخل وجراحی

قسمت اداری

قسمت آزمایشگاه

قسمت ورودی

قسمت اورژانس

ریز فضای موجود

اورتوپدی

چشم پزشکی

قسمت کودکان

قسمت ورودی

قسمت زنان

دندان پزشکی

قسمت مغزواعصاب

قسمت قلب

روابط فضایی ودیاگرام کلینیک پیشنهادی

دیاگرام روابط فضایی کل کلینیک

ریز فضاپیشنهادی

منابع