توضیحات کامل :

پاورپوینت بازرسی فنی جوش به روش بازدید چشمی

 

مقدمه
در بسیاری از برنامه های تدوین شده توسط سازنده جهت کنترل کیفیت جوش محصولات سازه ای در مهندسی عمران، از آزمون چشمی (Visual Test که باختصار VT نیز گفته می شود) به عنوان اولین تست و یا در بعضی موارد به عنوان تنها متد ارزیابی بازرسی فنی جوش، استفاده می شود. اگر آزمون چشمی در جوشکاری و اتصالات جوشی بطور مناسب اعمال شود، ابزار ارزشمندی می تواند واقع گردد. بعلاوه یافتن محل عیوب سطحی جوش، بازرسی چشمی می تواند بعنوان تکنیک فوق العاده کنترل پروسه برای کمک در شناسایی مسائل و مشکلات ما بعد از ساخت بکار گرفته شود. 

فهرست :
مقدمه
قبل از عملیات جوشکاری
نقاط نگهداری
روشهای جوشکاری
موادپایه
مونتاژ اتصالات
حین عملیات جوشکاری
پاس ریشه جوش
پیش گرمایش و دماهای بین پاس های جوش
آزمایش بین لایه ای (بین مرحله ای)
بعد از جوشکاری
عملیات حرارتی بعد از جوشکاری
آزمایش ابعاد پایانی