توضیحات کامل :

پاورپوینت روش تدریس استقرايی ، در حجم 24 اسلاید قابل ویرایش.

 

بخشی از متن:
1ـ تكوين مفهوم
براي دريافت و تكوين مفهوم دو رويكرد اساسي وجود دارد :
الف ـ مربي به انتقال و ارسال يك سويه مفاهيم مي پردازد
ب ـ در جريان آموزشي مفاهيم زمينه سازي مي شود تا مفهوم با مشاركت فعالانه دانش آموز ان و معلم توليد شود.

الف ـ مربي به انتقال و ارسال يك سويه مفاهيم مي پردازد:
در اين حالت معلم فعال و فراگيرندگان منفعـل هستند . ذهن فراگيرند گان مانند مخزني است كه معلم پر مي كند و مفاهيم درس در وسعت زياد تكثير مي شود . در اين رويكرد به دنبال توليد دانش هستيم ونه تكثير آن .


مراحل الگوي استقرايي :
1 ـ تكوين مفهوم
تعيين ، بر شماري و فهرست مطالب
گروه بندي بر اساس ويژگي هاي مشترك
عنوان دهي و طبقه بندي
2 ـ تفسيرمطالب
تشخيص و تعيين جنبه هاي شاخص تفسير
استنباط و تعميم
كشف روابط و استنتاج
3 ـ كاربرد اصول
پيش گويي نتايج ، توضيح پديده هاي جديد و فضيه سازي
توضيح و پشتيباني از فرضيه ها
تصديق پيش گويي

 

این فایل با فرمت پاورپوینت در 24 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.