توضیحات کامل :

پاورپوینت بررسی و تحلیل روستای سنگ بست مشهد ، در حجم 105 اسلاید قابل ویرایش ، همراه با یک هدیه ویژه.

 

بخشی از متن:
روستای سنگ بست در بخش مرکزی،دهستان سنگ بست قراردارد.
در وضع موجود این روستا دارای خدماتی مانند مدرسه ابتدایی،مسجد،مرکز مخابرات،خانه بهداشت،آب لوله کشی تصفیه نشده،برق،شورای اسلامی و شعبه فروش نفت می باشد.هم چنین این روستا از نظر خدمات تجاری شامل بقالی و نانوایی می باشد.
اهالی روستا  معتقداند که اولین ساکنان این روستا گروهی از مردم های جنوب خراسان (افغانستان) قدیم بوده اند که در اثر خشک سالی به این مکان مهاجرت کرده اند.
_ که اگر بخواهیم به دوره ی تاریخی ای نسبت دهیم به دوره ی افشاریه و زندیه بر میخوریم.
وجه تسمیه:این روستا در طی دوران های مختلف نام های زیادی داشته اما حدود 150 سال است که به این نام شناخته می شود گفته می شود که نام فرخ اباد از شخصی به نام نجم الدین سنگ بستی که در دوران ناصرالدین شاه قاجار می زیست گرفته شده.
_ او بزرگترین گله ی دام و بیشترین ملک های روستا را دارا بوده او همچنین 6 همسر و 23فرزند داشت و اکثر افراد ساکن روستا نیز به نوعی از نسل و نسب او می باشند.
و...

فهرست مطالب:
1-شناخت محیط تاریخی
1-1تاریخچه
1-2وجه تسمیه
1-3مختصات وموقعیت جغرافیایی
1-4راه ها
1-5همسایگان
1-6رویدادهای مهم
1-7ابنیه
1-8مشاهیر
1-9اولین ساکنین
1-10علل انتخاب روستا
-1 اقلیم
1-1 تعریف اقلیم
1-2 انواع اقلیم
-2 محیط طبیعی
-3 محیط انسانی
1-3 روابط اقتصادی
2-3 فرهنگی
3-3 اجتماعی
4 - 3 آمار مشاغل
4 - 4 اقتصاد روستا
5 - 4 شیوه های تولید
5 -محیط کالبدی
5 - 1 بافت
5 - 2 ابنیه
5 - 3 تاسیسات،نیرو و سوخت

این فایل با فرمت پاورپوینت در 105 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.


هدیه محصول:
فایل WORD آشناي باچند روستاي آذربايجان شرقي(19صفحه)