توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل دانشگاه پیری ریس

 

این فایل شامل بخش های زیر می باشد

1. موقعیت دانشگاه ، گروه معماری

2.کانسپت طرح

3.جانمایی سایت

4.ریزفضاها

5.پلان طبقات، دیاگرام

6.مقطع و نما

7.تصاویر از فضاهای داخلی و خارجی