توضیحات کامل :

پاورپوینت طراحی سازمان از منظر ارگونومی کلان(سمينار درس ارگونومی)،در حجم 18 اسلاید قابل ویرایش.

 

بخشی از متن:
تغییراتی که منجر به شناسایی کاربردهای جدید ارگونومی شد:
فن آوری

تغییرات مردم شناسی
تغییر ارزش ها
رقابت جهانی
دعوی قضایی بر مبنای ارگونومی
عدم موفقیت ارگونومی خرد

نیاز به آمیختن ارگونومی و مدیریت و طراحی سازمانی

فن آوري تعامل انسان-سيستم متشکل از پنج جزء است:
فن آوري تعامل انسان-ماشين يا ارگونومي سخت افزار:بررسي کاربرد اطلاعات حاصله در طراحي محيط کاري

فن آوري تعامل انسان-محيط يا ارگونومي محيطي:طراحي بهينه محيط فعاليت سازمان با توجه به توانايي ها و محدوديت هاي انسان در برابر عوامل محيطي
و...

فهرست مطالب:
مقدمه
اجزا فن آوري تعامل انسان-سيستم
ابعاد طراحي سازماني
الگوي سيستم هاي اجتماعي-فني
توجهات اجتماعي-فني در طراحي سازماني و نظام کار
رده بندی ”مبتنی بر دانش“ فن آوری
نامشخصي محيطي سازمان ها
ارتباط طراحي سازمان بر پايه ارگونومي کلان و طراحي بر پايه ارگونومي خرد
آينده ارگونومي کلان

این فایل با فرمت پاورپوینت در 18 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.