توضیحات کامل :

پاورپوینت سیستمهای اطلاعات مدیریت ، در حجم 26 اسلاید قابل ویرایش.

 

بخشی از متن:
فناوری اطلاعات و نقش آن در کسب و کارهای امروزی:
سازمانها و بنگاه ها در ارتباط با فناوری اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی
سیستمهای اطلاعاتی به عنوان محصول و مبنای کسب وکار
اطلاعات به عنوان محصول و مبنای کسب و کار
سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات به عنوان استراتژی و هدف
سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات به عنوان توانمندساز و تسهیل کننده

سیستمهای اطلاعاتی و زنجیره تأمین (زنجیره ارزش اطلاعات):
لایه فیزیکی
لایه اطلاعات
سیستمهای اطلاعاتی
و...

 

فهرست مطالب:
فناوری اطلاعات و نقش آن در کسب و کارهای امروزی
سیستمهای اطلاعاتی و زنجیره تأمین (زنجیره ارزش اطلاعات)
سیستمهای اطلاعاتی مختلف در درون سازمان
فواید (سود) ناشی از سیستمهای اطلاعاتی در بنگاه های اقتصادی
نمونه هایی از کاهش هزینه ها با استفاده از سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
ضررهای احتمالی سیستمهای اطلاعاتی در بنگاه های اقتصادی
نمونه هایی از ضررهای ناشی از استفاده نادرست ازسیستمهای اطلاعاتی
هزینه های ایجاد و استفاده از سیستمهای اطلاعاتی
روشهای ممکن برای ایجاد یک سیستم اطلاعاتی
نکات مربوط به خرید یا ایجاد یک سیستم اطلاعاتی
یک نمونه سيستم تولید غیر متمرکز (اهداف سیستم)
بدون استفاده ماندن حجم بسيار زيادي از امکانات توليدي
فرآيند ايجاد يک واحد توليدي
شماتيك سيستم
کاربران سيستم
يك مسأله
دغدغه هاي مدير عامل
چند نمونه (سیستمهای ثبت مالکیت زمین و مسکن)

 

این فایل با فرمت پاورپوینت در 26 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.