توضیحات کامل :

پاورپوینت مفاهیم و ویژگیهای خط مشی ، در حجم 52 اسلاید قابل ویرایش

 

بخشی از متن:
تعاریف،مفاهیم و ویژگیهای خط مشی عمومی
در اين فصل کوشش می شودمفهوم،تعريف و خصوصیات خط مشی و انواع آن بيان شود.
گفتار اول: خط مشی عمومی چيست؟
در اين گفتار، خط مشی های عمومی تعريف وتبيين می گردد.
تعریف خط مشی های عمومی
اصول و موازينی هستند که به وسيله مراجع ذیربط وضع شده و به عنوان الگو وراهنما،اقدامات و فعاليت های جامعه راهبری میکنند.
گفتار دوم - نقش های اصلی خط مشی عمومی:
در اين گفتار، نقش های اصلی خط مشی عمومی تبيين می گردد.
نقش های اصلی خط مشی عمومی:
راهنمای عمل است
هماهنگ کننده است
ارزیابی کننده و کنترل کننده است
ابهام زدا است
تامين کننده و تضمین کننده منافع عامه است
و...

فهرست مطالب:
آشنائی با تعاريف،مفاهيم وويژگيهای خط مشی عمومی
نقش عمده خط مشی عمومی درجامعه
شناخت انواع خط مشی های عمومی

این فایل با فرمت پاورپوینت در 52 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.