توضیحات کامل :

پاورپوینت تئوری های مدیریت

 

نظریه های مدیریت

تاریخچه مدیریت 

-5000سال قبل ازمیلاد(سومریها )بایگانی 

-درجمع آوری مالیات(ارائه به کشیش کل)توسط سومریها،کنترل ونظارت 

-حضرت موسی(اداره امور بنی اسرائیل)،چترو(سلسله مراتب) 

-افلاطون (اصل تخصص)

-ارسطو(امری لازم برای همه جوامع)

-سقراط(جهانی)

-رم باستان(تقسیم کار)

دراسلام:امام علی(ع)شیوه های مدیریت،در نوشتجات فارابی،غزالی،بوعلی،خواجه نصیرالدین طوسی مواردی از مسائل مدیریت مطرح شده.

اما آنچه مرسوم است:

آغازمدیریت علمی قرن 19

 

 

مکاتب مدیریت

درطول تاریخ وهمگام با توسعه نظریه های مدیریت،مکاتب مختلفی در این زمینه بوجود آمده اند که عبارتنداز:

1- مکتب کلاسیک

2- مکتب نئوکلاسیک

3- مکتب مدیریت سیستمی

(مدیریت اقتضایی)