توضیحات کامل :

پاورپوینت تدوین استراتژی های مدیریت منابع انسانی

 

فهرست مطالب

 

1- چشم­انداز منابع انسانی مرکز کارآفرینی

 

 2- ارزش­های بنیادی مرکز

 

 3-   هدف­های بلند مدت منابع انسانی مرکز کارآفرینی

 

 4- تحلیل SWOT جهت دسترسی به استراتژی منابع انسانی

 

      1-4:  نقاط قوت موجود برای منابع انسانی مرکز

 

      2 -4: نقاط ضعف موجود برای منابع انسانی مرکز

 

      3-4: فرصت­های موجود برای منابع انسانی در مرکز

 

      4-4: تهدیدهای موجود برای منابع انسانی در مرکز

 

      5-4: رسم ماتریس های داخلی و خارجی

 

5- تدوین استراتژی منابع انسانی مرکز

 

 6- هدف­های میان مدت برای منابع انسانی مرکز (پنج ساله 1393-1388)

 

 7- برنامه­های عملیاتی و اجرایی برای تحقق هدف­های برنامه پنج­ساله منابع انسانی

 

 8- معیارهای ارزیابی عملکرد منابع انسانی درمرکزکارآفرینی