توضیحات کامل :

پاورپوینت اصول مدیریت در اسلام و دیدگاه امام علیمدیریت اسلامی چیست؟

برای مدیریت تعریف های بسیاری ارائه شده است، ولی تعریف مدیریت اسلامی با توجه به آنچه از متون اسلامی استفاده می شود عبارت است از: "هنر و علم به کارگیری صحیح امکانات در جهت رسیدن به اهداف مورد نظر، به نحوی که با موازین اسلامی مغایرت نداشته باشد.

مدیریت اسلامی منظور از مدیریت اسلامی این است كه مدیران شیوه اسلامی را در مدیریت، پیشه خود كنند و در هدفهای خود عدالت اجتماعی را مدنظر داشته باشند و مقصود نهایی آنها كسب رضایت خداوند باشد و خدمت به خلق را نوعی عبادت بدانند و زندگی و معیشت افراد در راستای این مدیریت تامین شود.

 

هدف نهایی در مدیریت اسلامی "تقرب الی الله" است. مدیر اسلامی‏، هم برای خدا كار می كند و هم خلق را به سوی او رهنمون می سازد‏، اگر مدیریت دینی و معنوی مردم را بر عهده داشته باشد هدفش رشد معنویت جامعه است و اگر مدیریتش در جهت سیاسی و اجتماعی باشد هدفش رشد سیاسی و اجتماعی خواهد بود و اگر مدیریتش در جهت اقتصادی باشد هدفش، رشد و شكوفایی اقتصادی است. خلاصه اینكه هدف در مدیریت اسلامی رشد معنوی‏، مادی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه است، آن هم در جهت رضایت خداوند.

 

توضیح:

مهندس خلقت خداوند متعال است که ما را آفرینش بخشیده تا به کمال مورد نظر خود که همان قرب به حق است از طریق و کانال بندگی نائل گردیم.

برای رسیدن به این هدف اولا ما را آفرینش بخشید، ثانیا تمام استعدادهای لازم را در  وجود ما جهت رسیدن به کمال قرار داد

صفات و شرایط یك مدیر اسلامی

 

1- كاردان و آگاه باشد.

 

2- نظم و انضباط در مدیریت خود داشته باشد.

 

3- تعهد به نظام جمهوری اسلامی و مقام ولایت امر داشته باشد و هر چه این تعهد همراه با عشق باشد اهلیت مدیر را بالاتر می برد و او را برای پست مدیریت شایسته تر می گرداند.

 

4- اصالت خانوادگی داشته باشد یعنی از خانواده ای اصیل و صالح باشد‏، دارای حجب و حیا باشد و در فعالیتهای اسلامی پیشگام باشد.

 

5- قدرت و توان مدیریت بر حسب نوع مدیریت خویش داشته باشد (هم توانایی فكری و هم توانایی جسمی)