توضیحات کامل :

پاوپوینت تنظیم شرایط محیطی1

 

پاوپوینت تنظیم شرایط محیطی دارای 72 اسلاید می باشد . ودر رشته عمران ساختمان مورد استفاده می باشد .

 

مشخصات احجام

حجم دارای ارتفاع کمتر از3متر دارای دیوارهایی از جنس آجر و پنجره دارای شیشه ها به شرح

 

Clearfloat-6mm-MF

Clearfloat-6mm-TF

Clearfloat-3mm-Std

 است.کف دال بتنی پوشیده شده با موکت و در یك زون پوشیده با سرامیك میباشد.دربها از جنس چوب است.

سقف حجم مزبور از جنس آسفالت و عایق بندی شده میباشد