توضیحات کامل :

پاوپوینت استفاده از ریزکپسول سازی در مبارزه با کمبود آهن


استفاده از ریزکپسول سازی در مبارزه با کمبود آهن

مواد معدنی؟؟؟؟؟

مواد معدنی در هر سلول، بافت و اندام  زنده ای وجود دارند

ماکرو مینرال: سدیم، پتاسیم، کلسیم و ......

مواد معدنی                    

 مینرال های جزئی: آهن، مس و روی           

میکرو مینرال:

 مینرال های خیلی جزئی: سلنیم، ید .....

 

 

تیروکسین، هموگلوبین و  ویتامین ب 12       

کوفاکتورهای در واکنش های آنزیمی و تشکیل استخوان

حفظ پ هاش، فشار اسمزی، انتقالات عصبی و ......  


در بدن انسانها آهن به مقدار خیلی کمی وجود دارد

 (0.05 گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن)

حمل اکسیژن

حمل و نقل الکترون ها

ساختمان چند سیستم آنزیمی

مصرف کافی ریز مغذی ها

 

مصرف بیش از حد آهن             Hemochromatosis 

 تخریب اندام ها،  دیابت و  بی رنگ شدن پوست

کمبود آن موجب

 آنمی

 کاهش ایمنی بدن

کاهش سرعت رشد

 ضریب هوشی پایین در کودکان

کاهش بارداری در زنان

 پایین آمدن ظرفیت کاری در بزرگسالان