توضیحات کامل :

پاورپوینت ACTIVITY NETWORKS(شبكه های فعالیت)

 

پاورپوینت ACTIVITY NETWORKS(شبكه های فعالیت) شامل 102اسلاید می باشد.

 

آنچه كه در این اسلاید می خوانیم :

 

1) نمایش شبكه  (شبكه فعالیت روی راس ها)AOV      

2) نمایش شبكه (شبكه فعالیت روی یال ها)AOE      

3) محاسبه ی زودترین زمان فعالیت

4) محاسبه ی دیرترین زمان فعالیت