توضیحات کامل :

پاورپوینت ماشین های برداشت چغندر قند

 

ماشین های برداشت چغندر قند شامل 40 اسلاید می باشد.

 

تكامل ماشین های برداشت چغندرقند در كشور های پیشرفته به قدری با موفقیت همراه بوده است

كه امروزه كمتر كشاورزی است كه چغندقند كشت نماید اما فاقد یكی از انواع ماشین های برداشت این محصول باشد .

حتی كشاورزانی كه فقط چند هكتار محصول  چغندرقند می كارند نیز می توانند مالك یك ماشین برداشت چغندرقند

به نیروی كارگری زیادی نیاز دارد ، گواینكه طوقه زدن ها و چغندرقند كن هایی وجود دارند كه می توانند تا حدودی برداشت با دست راآسانتر كنند .

اصولا ماشین های برداشت چغندرقند امروزی ، از تكامل همین طوقه زن ها و چغندركنهای ساده به وجود آمده اند .