توضیحات کامل :

طرح توجیهی باغداری و پرورش میوه جات

 

خـلاصــه طــرح:

موضوع طرح :  

  باغداری و  پرورش میوه ( گردو ، شلیل و هلو ) و محصولات زیر درختی (‌یونجه ) 

 

ظرفیت : پانزده هكتار

 

محل اجرای طرح : قابل اجرا دركلیه مناطق كشور

 

سرمایه گذاری كـل: 72/426 میلیون ریال

 

سهم آوردة متقاضی: 72/46 میلیون ریال

 

سهم تسهیلات: 380 میلیون ریال

 

دورة بازگشـت سرمایه: شش ماه

 

میزان اشتغال زایی : هشت نفـر

 

       مقدمـــه :

       با ماشینی شدن زندگی انسانها و كاهش بیش از پیش فعالیت های بدنی ، تمایل افراد برای استفاده از میوه ها و سبزیجات به منظور حفظ سلامتی و پیشگیری از ابتلا به بیماری های مزمن ناشی از شهرنشینی افزایش می یابد. این نكته مبین لزوم توجه بیشتر به بخش كشاورزی كشور می باشد. با توجه به این نكته كه شرایط اقلیمی منحصر به فرد  ایـران موجب شده است كه در میان كشورهای منطقه از موقعیت ممتازی در زمینة كشاورزی و پرورش محصولات باغی برخوردار گردد به نظر می رسد ایران می تواند قطب تولید محصولات كشاورزی و باغی در منطقه تبدیل شود. لكن برغم وجود چنین ویژگیهایی، به لحاظ توجه ناكافی به اصول علمی كشاورزی و عدم برخورداری كشاورزان از وسایل مكانیزة كشاورزی ، استفادة مطلوبی از ظرفیت های موجود نشده است.